30/08
– Where endanger Albania (source in Alb.: Ku rrezikohet Shqipëria) by Top Channel,
230 August 2013

Drejtoresha e Bankes Botërore për Europën Juglindore, Ellen Goldstein, e
ka konsideruar konferencën e organizuar nga Partia Socialiste, “Shqipëria
e Gjeneratës tjetër”, si një pikënisje të mirë për t’u perballur me sfidat
e ekonomisë.