30/08
– CEZ Distribution announces problems due to defects during the 30 August (source
in Alb.: Cez
Shpërndarje njofton probleme per shkak te difekteve gjate 30 gushtit ne keto
zona)
by Cez
Shpërndarje,
30 August 2013

E Premte, 30 Gusht
2013

Per shkak te nje defekti ne fiderin C14, momentalisht jane pa energji keto zona
ne Tirane: Bajram Curri, Kongresi i Manastirit, Ali Baushi, Qazim Vathi, Gogo
Nushi dhe rruga Bardhyl. Grupet e punes po punojne per riparimin e defektit!