30/08
– Albania: No planed fund even for basic studies (source in Alb.: Shqipëria nuk
ka fonde as për studime të thjeshta
) by
Gazeta Shqip,
30 August 2013